Кои сме ние

Ние сме екип от професионалисти в сферата на счетоводните услуги, финанси, бизнес анализи и управление.

Ние имаме над 20 години опит в цялостно финансово-счетоводното обслужване на малки и средни предприятия, в сферата на данъчно-осигурителното право и финансите.

Ние предоставяме качествени услуги на бизнесите, които ни се доверяват, съобразени с актуалните новости в законодателството и постоянно развиващите се технологии.

Кои са нашите клиенти

Защото ние говорим техния език !

Малки и средни предприятия, IT компании, Търговци в онлайн платформи, Хотели, Тур-оператори, Физически и юридически лица които отдават имоти под наем през платформите на Booking.com и AIRBNB, Заведения за хранене, RENT-A-CAR, земеделски производители и много други.

УСЛУГИ

  • счетоводно обслужване
  • ТРЗ
  • финансови анализи
  • помощ при банково кредитиране
  • регистрация на фирми и промени в ТР
  • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ и т.н.

Факти в цифри

Това е примерна страница.

Актуално

Данъчните облекчения за деца за 2021 година!

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократкно, само за придобитите през 2021 г. доходи. Новите годишни размери са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г.). Размерът на еднократното облекчение за деца …