Д и Д Финанс - счетоводни и консултантски услуги

“Обещавай само онова, кoето можеш да дадеш. После дай повече, отколкото си обещал.” Х.Браун

You are here:

 

“D и D ФИНАНС" ЕООД предоставя услуги в областта на кандидатстване за банкови кредити, изготвяне на бизнес планове, финансови анализи, сключване на договори с фондове за допълнително пенсионно осигуряване, сключване на договори със служби по трудова медицина, изготвяне, документи съгласно ЗЗЛД .


 

ДОКУМЕНТИ ЗА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ:

Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банкова институция;

Попълване на необходимите формуляри за отпускане на кредита;

Изготвяне на прогнозни отчети, съобразени с бизнес плана на фирмата.

ДРУГИ:

  • Изготвяне на бизнес планове и финансови анализи
  • Сключване на договори с фондове за допълнително пенсионно осигуряване
  • Сключване на договори със служби по трудова медицина
  • Изготвяне документи съгласно ззлд
Joomlart